Juridisk advarsel

Juridisk advarsel - IG Nachosol

Juridisk advarsel

I samsvar med artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, er identifikasjonsinformasjonen til selskapet som eier domenet, beskrevet nedenfor: www.ignachosol.com’.

Brukeren er alene ansvarlig for bruken de gjør av tjenester, innhold, lenker og hypertekst som er inkludert på dette nettstedet. ‘IGUECAR, S.A.’ er ikke ansvarlig for eventuell ulovlig bruk som tredjeparter kan gjøre av nevnte materiale.

Verken ‘IGUECAR, S.A.’ eller noen annen part som er involvert i opprettelse, produksjon eller levering av dette nettstedet vil kunne holdes ansvarlig for skader, kostnader, tap eller ansvar, det være seg direkte eller indirekte, eller straffbare uforutsette hendelser som kan oppstå på grunn av tilgangen til eller bruken av dette nettstedet.

‘IGUECAR, S.A.’ garanterer ikke for nøyaktigheten til materialet som finnes på dette nettstedet. I tillegg vil ‘IGUECAR, S.A.’ ikke være ansvarlig for skader eller virus som kan infisere datamaskinen din eller andre av dine eiendeler på grunn av bruk eller nedlasting av noe materiale på nettet.

Opphavsrett

Alt audiovisuelt materiale, varemerker eller ethvert element som er underlagt åndsverk eller industriell eiendom som er inkludert på dette nettstedet, tilhører ‘IGUECAR, S.A.’ eller sistnevnte har tilstrekkelige rettigheter til dets bruk. Gjengivelse av det nevnte materialet er bare tillatt hvis det utelukkende er til personlig bruk, det er forbudt med modifisering, kopiering, utleie, lån, overføring og uautorisert diffusjon.

Personvern

‘IGUECAR, S.A.’ informerer deg om at alle personopplysninger som mottas gjennom en hvilken som helst form på dette nettstedet, vil bli behandlet med den strengeste konfidensialitet i samsvar med enhetens personvern- og sikkerhetspolicy, samt organisk lov 15/1999, av 13. desember om beskyttelse av personopplysninger. Disse opplysningene vil bli inkludert i en fil som er registrert i Personvernmyndighetens generelle register. Hovedhensikten med opprettelsen, eksistensen og vedlikeholdet av å kunne bruke personopplysninger til å administrere reservasjoner av overnatting gjort på dette nettstedet, eller for sende reklamemateriell. Mottakerne av informasjonen er alle personene som er tilordnet, registrert, innehavere og samarbeidspartnere i alle avdelinger og tilknyttede avdelinger som enheten er organisert i, samt de offisielle organer som man er lovpålagt å gi opplysninger til. Ved å sende inn skjemaet, gir avsenderen samtykke til den automatiserte og dokumentariske behandlingen av opplysningene som er inkludert i vår database. Vi informerer deg om at vi kan dele noen av dine personopplysninger med tredjeparter, og at de kan kontakte deg på e-post for problemer relatert til oppholdet ditt, for eksempel for å vite hvorvidt du var fornøyd, eller få kommentarer om hvordan du opplevde hotellet. Du har rett til å få tilgang til, rette opp og kansellere opplysningene dine, så vel som å kommunisere alle endringer i eller modifikasjoner av dem som måtte oppstå. For å utøve slike rettigheter og eventuell avklaring, kan du sende en e-post til: contabilidad@iguecar.com.